สถานที่ท่องเที่ยว

 • Tepnimit Temple

  ที่อยู่:
  Baan Huay Meng Chiang Khong .

  Mekong River view point from high up on the mountain top. Relaxing and quiet.

 • Lelaikham Museum พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ

  ที่อยู่:
  26/5 AH3, Tambon Si Don Chai, Amphoe Chiang Khong, Chang Wat Chiang Rai 57140 26/5 AH3, ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 .

  Visiting the Lelaikham Textile Museum is a fun and relaxing way to learn about the local textile culture of the Chiang Khong area. Enjoy a good cup of coffee while you brows the various items they have on display and for sale.

  Festivals are held at different times of the year where you can watch them spin the raw cotton, dye the thread and then weave the threads into finish items.

 • Wat Champa Chiang Khong วัดจำปา เชียงของ

  ที่อยู่:
  Baan Donmahawan Wiang, Chiang Khong District, Chiang Rai 57140 .

  An old beautiful Temple 

 • Wat Si Don Chai วัดศรีดอนชัย

  ที่อยู่:
  124 Tambon Wiang, Amphoe Chiang Khong, Chang Wat Chiang Rai 57140 124 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 .

  วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อ "วัดตุงคำ" วัดศรีดอนชัย เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเชียงของ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอันเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนานิกชน คือ "หลวงพ่อเพชร" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ และพระธาตุศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชา หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองเหลือง เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

 • Wat Phra Kaew Chiang Khong วัดพระแก้ว

  ที่อยู่:
  192 1020, Sathan, Amphoe Chiang Khong, Chang Wat Chiang Rai 57140 192 1020 ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 .

  วัดพระแก้วเชียงของ

  ประวัติวัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  ตามตำนานเล่าขานกันสืบต่อๆ มาว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมพุทธเจ้า เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ในสถานที่ต่าง ๆ ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ำโขง (ขรนที) ไปถึงหมู่บ้านตำมิละ พระองค์ได้ประทับใต้ต้นขนุน หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก  นายบ้านตำมิละได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อรับฟังคำสั่งสอน 


   

  เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ  นายบ้านตำมิละจึงกราบทูลขอพระองค์ประทานสิ่งของสักอย่างหนึ่ง  เพื่อเป็นที่สักการบูชาแทนพระองค์  พระองค์จึงประทานพระเกศา 2 เส้น ให้นายบ้านตำมิละแล้วทรางตรัสกับนายบ้านตำมิละว่า ให้ทำผอบทองคำ 2 ผอบ ให้หนักผอบละ 5 บาท แล้วทำเรือด้วยทองคำหนักลำละ 25 บาท จำนวน2 ลำ ให้เอาพระเกศาใส่ลงในผอบๆละ 1 เส้น  แล้วให้เอาผอบทั้งสองแยกกันออกไปทางซ้าย และขวามือของเรา  ให้ระยะห่างเท่ากัน  ให้ขุดหลุมข้างละหลุม ลึก 9 วา แล้วเอาเรือที่บรรจุผอบใส่ลงไปให้หลุม แล้วให้นำแผ่นหินมาปิดหลุมและถมหลุมให้เต็มด้วยติน ก่อดินให้สูงขึ้นเป็นสถูป แล้วหานายช่างเอาแผ่นหิน 2 แผ่น กว้าง 1 ศอก ยาว 2 ศอก มาสลักคำทำนายของพระพุทธองค์ลงบนแผ่นหิน แล้วนำไปติดตั้งไว้หน้าสถูป ข้างละแผ่น ต่อไปในวันข้างหน้า ที่ตรงนี้จะมีผู้คนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  บ้านเมืองจะเจริญขึ้น  แล้วจะมีผู้มาสร้างเป็นพระธาตุขึ้น สถูปทางซ้ายมือ  มีชื่อว่า " วัดไชยสถาน " สถูปทางขวามือ มีชื่อว่า " วัดศรีบุญยืน "  

  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2448 มีนักท่องเที่ยว ชาวอเมริกา ได้พบแผ่นศิลาจารึก ชาวอเมริกาผู้นี้มีความรู้ด้านโบราณคดี และภาษาโบราณ จึงสนใจมากต้องการนำไปศึกษา จึงไปขออนุญาตกับเจ้าราชวงศ์บุญรังศรี  ด้วยการแลกเปลี่ยนกับปืนไรเฟิน แบบสามลำกล้อง  เข้าราชวงศ์ตกลงยินยอมแลกเปลี่ยนด้วย จึงอนุญาตให้ไป

   

  จนมาถึงสมัย เจ้าจิตวงษ์วรยศ รังสี ได้มีการบูรณะซอมแซมครั้งใหญ่ แต่ไม่ปรากฎว่าในปี พ.ศ. ใด จนเมื่อ พ.ศ.2479เจ้าอาวาสและคณะศรัทธาบ้านวัดแก้ว ได้พร้อมใจกันซ่อีกซ่อมแซมอีกครั้ง  ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันนี้

   

  เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 คณะสงฆ์อำเภอเชียงของ  โดยการนำของพระครูบวรรัตนธรรมเจ้าคณะอำเภอเชียงของ  ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านวัดแก้ว  ได้มีมติตกลงกันว่า ให้ถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ และให้เป็นประเพณีสืบต่อไป 

 • Mekong River boat ride ท่าผาถ่าน เชียงของ

  ที่อยู่:
  Chiang Khong .

  Mekong River boat ride. Take an hour or take the whole day - enjoy.

 • Doi Pha Tang ดอยผาตั้ง

  ที่อยู่:
  Po, Wiang Kaen District, Chiang Rai 57310 ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310 .

  Mountaintop lookout point on the Thai-Laos border offering sweeping views of the surrounding area.

 • Phu Chi Fa 57310 Laos ภูชี้ฟ้า

  ที่อยู่:
  ต.ตับเต่า .

  Phu Chi Fa : ภูชี้ฟ้า, Phu Chee Fah, is a mountain area and national forest park in Thailand. It is located at the northeastern end of the Phi Pan Nam Range, 12 km to the southwest of Doi Pha Tang at the eastern edge of Thoeng DistrictChiang Rai Province.

  The cliff is part of an elevated area, the Doi Pha Mon sub-range, that rises near the border with Laos sloping towards the Mekong River. The highest point of the ridge is 1628 m high Doi Pha Mon.

  With views over the surrounding mountains, it is one of the famous tourist attractions of the Thai highlands near Chiang Rai. Tourists visit the mountain especially at dawn in order to catch a glimpse of the "sea of mist", the view of the fog-surrounded hills, with heights ranging between 1,200–1,600 m to the east of the mountain.

  The weather on Phu Chi Fa is cool, averaging around 20° C. It has three seasons: hot, rainy, and cool, influenced by the tropical monsoon.

  วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ฟ้าทอง มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 พื้นที่วนอุทยานเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางตะวันออกของจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทย–ลาว ลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผามีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือชี้ยื่นออกไปในอากาศ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูชี้ฟ้า" จุดที่สูงสุดของภูชี้ฟ้าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 ถึง 1,628 เมตร เบื้องล่างของหน้าผาเป็นแอ่งหุบเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตอง แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

  From Wikipedia, the free encyclopedia

   

 • Phu Chi Dao

  ที่อยู่:
  ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 7PF2VF8W+3J .

  Reaching Heaven at Phu Chi Dao Mountain in Chiang Rai’s Wiang Kaen District.

  The name of Phu Chi Dao may sound familiar because it resembles the more famous Phu Chi Fa mountain, which is located about 8km away from Phu Chi Dao.

  CHIANG RAI – The peak of Phu Chi Dao Mountain in Chiang Rai’s Wiang Kaen district was shrouded in mist. A cool breeze was blowing in from the mountain range in front of me. I zipped up my jacket to the neck and put on the hood while I patiently waited for the sunrise.

  My friends and I started our journey before dawn broke. We took a 20-minute ride from Ban Rom Pho Ngoen and walked to the mountaintop for another 10 minutes. Since the walking route was steep, we periodically stopped to catch our breath. But our resting time was cut short when someone shouted “leeches”. We immediately jumped on our feet and sped up as fast as we could to reach the crest.

  The name of Phu Chi Dao may sound familiar because it resembles the more famous Phu Chi Fa mountain, which is located about 8km away from Phu Chi Dao.

  By Karnjana Karnjanatawe

 • Wat Laung วัดหลวง

  ที่อยู่:
  ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 29VH+FW .

  http://www.watbanluang.com

  ท่องเที่ยวชมพระพุทธรูปอายุ700ปี วัดหลวงอำเภอเชียงของ

   

  ท่องเทียวชมประวัตวัดบ้านหลวงหมู่4และหมู่8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วัดบ้านหลวง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ของจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานว่าสร้างมาอายุราว 700ปี มีอายุเท่ากับหมู่บ้านหลวง อ.เชียงของ พ.ศ 1805 ช่วงแรกยังคงเป็นอารามชั่วคราว ยังไม่ได้สร้างเป็นวัด

  หลังจากนั้นเมื่อมีประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงก่อสร้างวัดขึ้น มีกุฎิวิหารครบ จนกลายเป็นวัดอย่างสมบุญ วัดหลวงมีสถานโบราณวัตถุมากมายถือมีพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์จำนวนมากมีหลายปาง

   

   

  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิ..โดยมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง25นิ้วสูง37นิ้วจำนวนสิบองค์ และ มีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง16สูง 24 นิ้วจำนวน 6องค์ รวมแล้วมีพระพุทธรูป จำนวน16องค์ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหลายปางมากทีสุด เช่นพระแสนแช่ พระสงฆ์ พระศาสนา เป็นต้น

  ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อกันมา พระพุทธรูปในจำนวนนี้ บางองค์ มีความศักดิ์สิทธิ์ ทำนายเกี่ยวกับสภาพฝนฟ้าอากาศ ในช่วงปี

  พระพุทธรูปดังกล่าว เป็นโบราณวัตถุที่สร้าง ในสมัยขอม ยังเรืองอำนาจจากหลักฐานอ้างอิง พระพุทธรูปมีอักษรขอมปรากฏอยู่ คนสมัยก่อนจึงได้นำลงมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้

   

   

  ปัจจุบันซึ่งถือเป็นโบราณสถาน และ โบราณวัตถุที่ ล้ำค่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์เป็นพระสิงห์หนึ่ง องค์ที่สวยงามที่สุด ในจำนวนพระพุทธรูปด้วยกันเรียกว่า พระสะเปา ได้ถูกคนร้ายโจรกรรมไปในช่วงกลางคืนชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันทำซุ้มคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมด้วยซี่ลูกกรงล้อมรอบพระพุทธรูปทั้งหมดไว้เพื่อป้องกันการถูกลักขโมยไป

  เนื่องจากพระพุทธรูปองค์ที่หายไปนั้นประเมินค่าไม่ได้ เห็นได้ว่าวัดหลวงแห่งนี้ เป็นวัดที่เก่าแก่ มีโบราณสถาน และ โบราณวัตถุมากมาย

  ชาวบ้านหลวงภูมิใจในสิ่งเหล่านี้จึงได้ช่วยรักษาไว้ด้วยความหวงแหนเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไป.

   

  ***************************************************
  ข่าว…….ชาติณรงค์ ปัญญาฟู ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย